Projecte educatiu

 

Una escola creada i arrelada a Catalunya, a les seves tradicions, a les seves festes, a la seva cultura i a la seva llengua. Amb aquesta perspectiva d’identitat pròpia propiciem l’acostament a la resta de llengües, com és el castellà, l’anglès i a la secundària s’afegeix l’alemany o el francès, que s’incorpora d’una manera lúdica i natural al dia a dia dels nostres alumnes com eina fonamental de comunicació i d’expressió.

Compromesa en l’ús adequat i educatiu de les noves tecnologies, és per això que s’introdueix la programació i la robòtica en les diferents etapes. En aquest sentit, apostem plenament per la utilització d’Scratch a la Primària i Secundària, i també Arduino i S4A en els cursos superiors. A més, volem potenciar l’ensenyament e-learning i que l’alumne sigui el centre del seu propi aprenentatge a través de la nostra plataforma virtual.

L’element clau per a nosaltres és la superació personal, molt més que la capacitat; mitjançant l’esforç es poden millorar les aptituds, perfeccionar el caràcter i assolir l’equilibri en el temperament. El nostre model educatiu garanteix l’exigència diferencial dels nostres alumnes, és a dir, els ajudem a conèixer les seves aptituds i els seus interessos i els estimulem a créixer, basant-nos en la seva autoestima i en la seva capacitat de superació personal.

Eduquem en valors i potenciem les virtuts més importants de la persona. Ens proposem aconseguir que els nostres alumnes siguin persones íntegres, bons ciutadans, que tinguin opinió pròpia i sàpiguen fer valoracions amb sentit crític, que siguin capaços de desenvolupar amb creativitat el seu compromís per aconseguir una societat millor.

Una escola oberta a tothom, que aposta per una formació integral i que avança al ritme de la societat.

UNA ESCOLA CREIXEN 
creixen-educacio-fons-blau
 

 

ASSOCIATS

trams2aec

PRIMÀRIA/ESO/BATXILLERAT: Carrer de la Circumval.lació 50, 08840 Viladecans, Telèfon: 93 658 25 38
INFANTIL: Carrer de la Muntanya 74, 08840 Viladecans, Telèfon: 93 637 19 59