Primària

Treball cooperatiu

Impulsem el treball cooperatiu entre alumnes a l’hora d’elaborar un projecte comú, destacant les virtuts de cada alumne i organitzant-los segons aquestes. Fomentem així el treball en equip.

Educació emocional

Ajudem l’alumne a identificar i desenvolupar les seves emocions, claus per afrontar els reptes d’avui dia i l’empatia envers els altres.

Noves tecnologies

Potenciem l’ús de l’ordinador per desenvolupar plenament les habilitats de cerca, raonament i deducció de l’alumne. D’aquesta manera donem continuïtat a la programació iniciada a Infantil.

j

Llengua anglesa

L’escola aposta plenament per aquesta llengua i els alumnes en cursen 1h diària i la fan servir com a llengua d’aprenentatge a les Science de 3r, 4t, 5è i 6è.

Una educació centrada en l’alumne, integral i de qualitat

Aprenentatges i emocions

Cada alumne té les seves pròpies capacitats, és per això que atenem els diferents ritmes d’aprenentatge i donem atenció individualitzada en petit grup tant a dins com fora de l’aula. Fem desdoblaments i codocència a diferents àrees per ajudar als alumnes a assolir un nivell competencial. A més, incorporem al nostre programa el projecte d’educació emocional per afavorir les estratègies de l’alumne a assolir els reptes diaris que la vida posa al seu davant.

Treball per projectes

Aquesta metodologia que fem servir a les Science i a Medi Social ens permet desenvolupar la competència científica a través de l’experimentació i la investigació dels propis alumnes, a més d’integrar la llengua anglesa en una àrea no lingüística. En conjunt aconseguim potenciar el treball cooperatiu i fomentar la recerca i reflexió crítica, habilitats que seran importants per al seu futur.

Programació i Robòtica

Donem continuïtat als aprenentatges iniciats a Infantil, i ens iniciem amb LEGO Wedo i Scratch. Aquestes eines permetran l’alumnat consolidar un nivell adequat en raonament i lògica per tal d’assolir els nous aprenentatges que vindran a partir de l’ESO, i a la vegada permeten fer lúdics els entorns actuals d’ensenyament.

Pla lector

Som plenament conscients de la importància que té l’hàbit de la lectura comprensiva per tal que un alumne assoleixi uns nivells satisfactoris d’habilitats lectores que puguin fer créixer la seva autonomia. Per aquest motiu, l’escola incorpora espais de lectura amb l’objectiu de fomentar l’interès per conèixer i per formar-se durant tota la vida, una actitud que resulta imprescindible per conviure en el món actual.

Acompanyem en tot el procés de canvi incidint en gran mesura en l'educació en valors.

UNA ESCOLA CREIXEN 
creixen-educacio-fons-blau
 

 

ASSOCIATS

trams2aec

PRIMÀRIA/ESO/BATXILLERAT: Carrer de la Circumval.lació 50, 08840 Viladecans, Telèfon: 93 658 25 38
INFANTIL: Carrer de la Muntanya 74, 08840 Viladecans, Telèfon: 93 637 19 59