Preinscripció Infantil, Primària i Secundària Curs 2020-2021

(Les dades d'aquesta pàgina s'aniran actualitzant a mida que ens vagi arribant la informació)

Del 13 al 22 de maig telemàticament

(Del 19 al 22 de maig presencialment)

CONTACTE

 • Correu electrònic: a8032555@xtec.cat
 • Telèfon: 93 658 25 38 (de dilluns a divendres de 08:00h a 13:00h i de 15:00h a 20:00h)
 • Més informació: http://preinscripcio.gencat.cat

INFORMACIÓ SOBRE LA TRAMITACIÓ TELEMÀTICA

 1. Consultar els terminis i calendari aquí.
 2. Accediu a la documentació dels criteris i als barems aquí.
 3. Escanejeu o fotografieu la documentació requerida:
  1. El llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l’alumne o alumna està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
  2. El DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet) o, si el sol·licitant és estranger, de la targeta de residència on consta el NIE o el passaport. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen.
  3. El DNI de l’alumne o alumna major de 14 anys o si té DNI tot i ser menor de 14 anys.
  4. Documentació acreditativa dels criteris de prioritat que podreu trobar a l’enllaç del punt 2 anterior.
 4. Omplir la sol.licitud que trobareu aquí a l’apartat Per Internet. Codi de centre 08032555 Conserveu al final del procés el resguard acreditatiu.
 5. Envieu la documentació requerida anterior i el resguard de la sol.licitud en un únic correu a: a8032555@xtec.cat
 6. Des de l’escola us enviarem un correu de confirmació.

INFORMACIÓ SOBRE LA TRAMITACIÓ PRESENCIAL

 1. Demanar cita prèvia aquí o per telèfon 93 658 25 38
 2. Consultar els terminis i calendari aquí.
 3. Consultar l’apartat Documentació aquí.
 4. Accedir a la sol.licitud aquí i ompliu-la. Codi de centre 08032555
 5. Accediu a la documentació dels criteris i als barems aquí.
 6. Documentació que haureu d’entregar:
  1. La sol.licitud omplerta.
  2. Original i còpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l’alumne o alumna està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
  3. Original i còpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet) o, si el sol·licitant és estranger, de la targeta de residència on consta el NIE o el passaport. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen.
  4. Original i còpia del DNI de l’alumne o alumna major de 14 anys o si té DNI tot i ser menor de 14 anys.
  5. Documentació acreditativa dels criteris de prioritat que podreu trobar a l’enllaç del punt 5 anterior.

INFORMACIÓ SOBRE L'ATENCIÓ PRESENCIAL

 • És imprescindible demanar cita prèvia per telèfon (93 658 25 38) o bé per correu electrònic (a8032555@xtec.cat).
 • Al centre ha de venir el menor nombre possible de persones a fer les gestions (preferiblement, una sola persona).
 • S’ha de portar la documentació per a poder-la escanejar o fotocopiar i, preferiblement, la sol·licitud emplenada des de casa.
 • Es recomana portar mascareta, guants, i un bolígraf blau.
 • No han d’acudir al centre les persones de grups d’especial vulnerabilitat o en període de confinament, o que presentin símptomes; en aquest cas, poden autoritzar per escrit a una altra persona a portar la sol·licitud i la documentació.
UNA ESCOLA CREIXEN 
creixen-educacio-fons-blau
 

 

ASSOCIATS

trams2aec

PRIMÀRIA/ESO/BATXILLERAT: Carrer de la Circumval.lació 50, 08840 Viladecans, Telèfon: 93 658 25 38
INFANTIL: Carrer de la Muntanya 74, 08840 Viladecans, Telèfon: 93 637 19 59