Preinscripció Batxillerat Curs 2020-2021

(Les dades d'aquesta pàgina s'aniran actualitzant a mida que ens vagi arribant la informació)

Del 27 de maig al 3 de juny

CONTACTE

 • Correu electrònic: a8032555@xtec.cat
 • Telèfon: 93 658 25 38 (de dilluns a divendres de 08:00h a 13:00h i de 15:00h a 20:00h)
 • Més informació: http://preinscripcio.gencat.cat

INFORMACIÓ SOBRE LA TRAMITACIÓ TELEMÀTICA

 1. Consultar els terminis i calendari aquí.
 2. Accediu a la documentació dels criteris i als barems aquí.
 3. Escanejeu o fotografieu la documentació requerida:
  1. El llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l’alumne o alumna està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
  2. El DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet) o, si el sol·licitant és estranger, de la targeta de residència on consta el NIE o el passaport. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen.
  3. El DNI o NIE de l’alumne, només en el cas que no s’hagi pogut validar el document electrònicament; o bé del passaport o del document d’identitat del país d’origen si es tracta d’estrangers comunitaris.
  4. Documentació acreditativa dels criteris de prioritat que podreu trobar a l’enllaç del punt 2 anterior.
 4. Omplir la sol.licitud que trobareu aquí a l’apartat Per Internet | Sol.licitud. (Si disposeu de DNI electrònic podeu fer-la des de Per Internet | Sol.licitud electrònica). Codi de centre 08032555 .Conserveu al final del procés el resguard acreditatiu.
 5. Envieu la documentació requerida anterior i el resguard de la sol.licitud en un únic correu a: a8032555@xtec.cat (En el cas d’haver fet la sol.licitud amb DNI electrònic no cal que ens envieu la documentació).
 6. Des de l’escola us enviarem un correu de confirmació.

INFORMACIÓ SOBRE LA TRAMITACIÓ PRESENCIAL

 1. Demanar cita prèvia (a8032555@xtec.cat o per telèfon 93 658 25 38)
 2. Consultar els terminis i calendari aquí.
 3. Consultar l’apartat Documentació aquí.
 4. Accedir a la sol.licitud aquí i ompliu-la. Codi de centre 08032555
 5. Accediu a la documentació dels criteris i als barems aquí.
 6. Documentació que haureu d’entregar:
  1. La sol.licitud omplerta.
  2. Original i còpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l’alumne o alumna està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
  3. Original i còpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet) o, si el sol·licitant és estranger, de la targeta de residència on consta el NIE o el passaport. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen.
  4. El DNI o NIE de l’alumne, només en el cas que no s’hagi pogut validar el document electrònicament; o bé del passaport o del document d’identitat del país d’origen si es tracta d’estrangers comunitaris.
  5. Documentació acreditativa dels criteris de prioritat que podreu trobar a l’enllaç del punt 5 anterior.

INFORMACIÓ SOBRE L'ATENCIÓ PRESENCIAL

 • És imprescindible demanar cita prèvia per telèfon (93 658 25 38) o bé per correu electrònic (a8032555@xtec.cat).
 • Al centre ha de venir el menor nombre possible de persones a fer les gestions (preferiblement, una sola persona).
 • S’ha de portar la documentació per a poder-la escanejar o fotocopiar i, preferiblement, la sol·licitud emplenada des de casa.
 • Es recomana portar mascareta, guants, i un bolígraf blau.
 • No han d’acudir al centre les persones de grups d’especial vulnerabilitat o en període de confinament, o que presentin símptomes; en aquest cas, poden autoritzar per escrit a una altra persona a portar la sol·licitud i la documentació.
UNA ESCOLA CREIXEN 
creixen-educacio-fons-blau
 

 

ASSOCIATS

trams2aec

PRIMÀRIA/ESO/BATXILLERAT: Carrer de la Circumval.lació 50, 08840 Viladecans, Telèfon: 93 658 25 38
INFANTIL: Carrer de la Muntanya 74, 08840 Viladecans, Telèfon: 93 637 19 59