Què oferim?

INFANTIL (de 3 a 5 anys)

L’ Escola Goar ofereix un aprenentatge globalitzat, respectant els ritmes vitals de l’infant. Aquesta etapa comença als 3 anys i són tres cursos. La seva fita és aconseguir una formació integral dels alumnes desenvolupant les seves capacitats psicomotrius, cognitives, comunicatives i afectives al voltant dels àmbits entorn els quals gira el nostre projecte educatiu: lingüístic, tecnològic i científic.

PRIMÀRIA (de 6 a 12 anys)

L’etapa de l’Educació Primària comença quan els nens i nenes tenen 6 anys fins que en fan 12 (un total de sis cursos). En ella comença l’escolarització obligatòria dels alumnes. L’objectiu d’aquesta etapa és el desenvolupament de les capacitats de sociabilitat, de relació i de descoberta adequats pels alumnes, i on es treballen les matèries per projectes posant èmfasi a la creativitat i al desenvolupament de les intel·ligències múltiples.

ESO (de 12 a 16 anys)

L’etapa d’Educació Secundària Obligatòria és la darrera etapa de l’educació obligatòria. Hi accedeixen tots els alumnes que han acabat l’escolarització primària i acull els nois i les noies que tenen de dotze a setze anys. Està formada per quatre cursos i és on l’alumne desenvolupa la major part de les habilitats que li permetran ser autònom i reflexiu en el seu aprenentatge. L’acció tutorial és clau per acompanyar a l’alumne en aquests anys.

BATXILLERAT (de 16 a 18 anys)

És l’etapa final que dona accés als estudis universitaris i que té de durada dos cursos acadèmics. És aquí on l’alumnat pot especialitzar-se en aquelles àrees de més interès i on l’escola ofereix tres itineraris diferenciats: científic, tecnològic i social. Són claus unes bones habilitats i hàbits de treball i estudi. El tutor/a té una tasca fonamental, la de guiar i acompanyar l’alumne en la tria de decisions coherents al futur professional desitjat.

Una escola per a tota la vida acadèmica de l'alumne i amb totes les etapes concertades

UNA ESCOLA CREIXEN 
creixen-educacio-fons-blau
 

 

ASSOCIATS

trams2aec

PRIMÀRIA/ESO/BATXILLERAT: Carrer de la Circumval.lació 50, 08840 Viladecans, Telèfon: 93 658 25 38
INFANTIL: Carrer de la Muntanya 74, 08840 Viladecans, Telèfon: 93 637 19 59