Noves Tecnologies

 

l

Ajudar als alumnes a aprendre a aprendre

 

L'alumne és protagonista del seu procés d'aprenentatge

 

Aprenentatges més actius, experimentals, i innovadors

 

Aposta per la introducció de les TIC a l’aula des d’Infantil fins a Batxillerat.

Una oportunitat que volem aprofitar per obrir un ventall de nous aprenentatges i noves metodologies.

Infantil-Primària

L’aprenentatge amb tauletes digitals forma part del seu dia a dia. En aquesta etapa ens centrem en l’assoliment d’habilitats bàsiques mitjançant la robòtica educativa. Els alumnes reflexionen, assagen, cooperen i s’expressen a través de diferents activitats lúdiques.

ESO

Els alumnes realitzen les classes amb un ordinador propi i en un entorn virtual d’aprenentatge.  Dins l’apartat tecnològic ens endinsem de ple en la programació amb Arduino, S4A, AppInventor,… on els alumnes fan servir varietat de dispositius electrònics.

Batxillerat

Tot i que l’ús d’elements tecnològics és transversal a totes les assignatures, dins l’itinerari tecnològic els alumnes tenen la possibilitat de continuar realitzant projectes cada vegada més agosarats i de més nivell tècnic per així encarar estudis superiors.

Volem col.laborar en l’educació en noves tecnologies dels nostres alumnes, ajudant-los a ser competents, col.laboratius i responsables en el seu ús.

U

Investigació

Animem a l’alumnat a investigar i cercar informació. El treball ha de ser cooperatiu i els descobriments s’han de compartir en grup. És el primer pas en tot procés creatiu, i l’inici en l’àmbit de la robòtica i la programació.

Aprenentatge

A través de la investigació l’alumne assoleix tota una sèrie de coneixements que seran clau en la següent etapa de construcció. Ara és el moment de la comprensió i adquisició de dades i conceptes.

l

Creació

Posem a prova els aprenentatges anteriors i elaborem activitats on l’alumne pugui construir, materialitzar i produir. És una etapa altament creativa i on l’alumne és protagonista principal en el seu aprenentatge.

Compartir

És una fase en la qual l’alumnat pot presentar i explicar a la resta dels companys les conclusions de tot el procés que han realitzat. Ens focalitzem en el treball cooperatiu i en les exposicions que fan els alumnes entre ells.

UNA ESCOLA CREIXEN 
creixen-educacio-fons-blau
 

 

ASSOCIATS

trams2aec

PRIMÀRIA/ESO/BATXILLERAT: Carrer de la Circumval.lació 50, 08840 Viladecans, Telèfon: 93 658 25 38
INFANTIL: Carrer de la Muntanya 74, 08840 Viladecans, Telèfon: 93 637 19 59