Julia Gornik (alumna de robòtica del MIT) ha estat un mes amb nosaltres!

Divendres, 07 Feb 2020

Aquest curs la nostra escola, gràcies a la Fundació Tr@ms i a la Cooperativa de Consum d’Escola Goar, ha tornat a participar al programa MISTI Global Teaching Labs (GTL) on estudiants del MIT (Massachusetts Institute of Technology) comparteixen els seus coneixements, experiència i metodològies innovadores de Matemàtiques, Tecnològia i Ciències a diferents escoles.

A través del programa hem gaudit de la vista de la Julia Gornik (estudiant universitària de 2n curs de Robòtica) que ha estat un mes fent classes en anglès de robòtica i programació (Bee Bots, Scratch, Makey Makey i Arduino) a alumnes d’infantil, primària, secundària i batxillerat. L’objectiu d’aquesta iniciativa ha estat motivar i estimular als nostres alumnes en el camp de la innovació i la ciència.

Ha estat una experiència molt enriquidora que l’alumnat de la nostra escola ha valorat com molt positiva per tots els coneixements que la Julia ha compartit.

A continuació us deixem una entrevista que li van fer des de la XIE de Viladecans a la Julia. Gràcies!