El Projecte Emocional de l’escola

Dimarts, 11 Feb 2020

Saber reconèixer els sentiments i les emocions, tant les pròpies com les dels altres, és bàsic per entendre què passa a l’entorn i per interactuar amb el món que ens envolta. Per aquest motiu, el Projecte Emocional de l’escola Goar proporciona estratègies i habilitats que potenciïn l’autoconeixement, una bona autoestima, l’empatia, la resolució de conflictes de manera assertiva, entre d’altres per tal d’afavorir el desenvolupament integral del nostre alumnat.