Batxillerat

k

Itineraris

Oferim diferents itineraris en funció de les preferències de l’alumne: humanitats i ciències socials, i ciències i tecnologia.

Llengües estrangeres

Cursem una assignatura comuna no lingüística totalment en anglès, i a més garantim la possibilitat de certificar els coneixements a l’EOI.

U

Acció tutorial

Acompanyament en la presa de decisions i orientació individual tant a alumnes com a famílies sobre el gran ventall d’estudis postobligatoris.

Formació integral

Enfortim els coneixements apresos a l’escola amb accions i participacions en projectes que ajuden l’alumne a tenir un horitzó més ampli.

Preparació per al món laboral i universitari

Proves d’accés a la universitat

L’escola ofereix una preparació òptima per a superar les PAU durant els dos cursos acadèmics del Batxillerat. El nostre objectiu és que els alumnes assoleixin les tècniques i destreses per poder encarar amb garanties els estudis posteriors, i a la vegada, estimular el desig d’aprenentatge continu que els hi facilitarà una millor adaptació a la societat.

Participació en projectes

Creiem fermament que la participació dels nostres alumnes en projectes interdisciplinars facilita la preparació i la responsabilitat, i a la vegada permet integrar diferents aprenentatges i habilitats. Projectes com: Talent Factory, cotutorització de treballs de recerca, estada a l’empresa, la lliga de debat…, ajuden a afavorir la maduració intel·lectual i humana dels nostres alumnes i els apropen a ambients relacionats amb el món actual.

Orientació personalitzada

Dotem de recursos els nostres alumnes per tal que puguin canalitzar de forma correcta les seves preferències a través de la tasca orientadora. Els alumnes assisteixen a xerrades a les principals universitats, col·loquis amb antics alumnes, etc…, a més, la tasca del tutor esdevé primordial a l’hora de fer un seguiment personal i d’aconseguir una comunicació fluïda amb la família.

Certificació nivell B2 anglès

Els nostres alumnes tenen l’oportunitat d’adquirir els coneixements necessaris per poder assolir amb èxit la prova del certificat de nivell B2. És per això que formem part del grup d’escoles que tenen prioritat a l’hora de realitzar les certificacions d’anglès a les EOI. D’aquesta manera els encoratgem a tenir una certificació que de ben segur se’ls hi requerirà en un futur pròxim.

  • Expedients superiors a 9 15% 15%
  • Aproven 2n Batxillerat 100% 100%
  • Presentats a les PAU 97% 97%
  • Aproven les PAU 100% 100%

Dades del curs 2016 – 2017

UNA ESCOLA CREIXEN 
creixen-educacio-fons-blau
 

 

ASSOCIATS

trams2aec

PRIMÀRIA/ESO/BATXILLERAT: Carrer de la Circumval.lació 50, 08840 Viladecans, Telèfon: 93 658 25 38
INFANTIL: Carrer de la Muntanya 74, 08840 Viladecans, Telèfon: 93 637 19 59