Aposta definitiva per les TAC

Dimarts, 16 Oct 2018

L’Escola Goar començarà aquest curs el projecte del Pla TAC en col.laboració amb l’Ajuntament, el Departament d’Ensenyament i vàries escoles més de Viladecans, amb l’objectiu d’impulsar les Tecnologies per a l’Aprenentatge i Coneixement en els processos educatius.

La nostra fita és promoure un canvi metodològic en els models d’ensenyament per garantir l’accés al coneixement tecnològic a tots els alumnes i a la vegada fer-los partícips i responsables del seu propi aprenentatge, afavorint el treball col.laboratiu entre ells i dinamitzant l’aula amb noves propostes educatives.

La durada d’aquest projecte és de tres anys, i suposarà un canvi progressiu en l’ús metodològic que en fem tots de les tecnologies i com les apliquem.