Els alumnes de l’Escola Goar tindran prioritat per obtenir títols oficials de l’EOI

dimecres, 22 nov. 2017

Ja fa tres anys que col·laborem amb l’EOI de Viladecans, i cada any un número limitat d’alumnes es podien presentar als exàmens oficials per acreditar el nivell B1 i B2 del Marc europeu comú de referència. Tots els nostres alumnes han aprovat sempre aquestes proves.
El 3 de novembre vam presentar un projecte per participar en la nova convocatòria i l’escola Goar és un dels 30 centres de Catalunya que ha estat seleccionat per participar en el Programa experimental de suport a la certificació de llengües estrangeres.
Aquest programa, que té una durada de tres anys, suposarà que tots els nostres alumnes de secundària, sense limitar el número de places, es podran presentar per obtenir el certificat oficial d’anglès, francès i alemany.
Les llengües estrangeres són un dels eixos del nostre projecte educatiu i continuarem treballant per obtenir uns bons resultats.